KOTORNA - Alectoris graecaSte vedeli?

Mnogi se sprašujejo od kod izvira ime našega podjetja

Od kod izvira ime našega podjetja boste izvedeli iz raziskovalne naloge Mateja Gamser iz Celja, ki nam je ljubeznivo posredoval svoj izdelek. Matej je ornitolog že kakih sedem let in je aktiven član Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.

KOTORNA - Alectoris graeca

Kotorna je ptica, ki meri od konice kljuna do konice repa 33 - 36 centimetrov. Živi na skalnih gorskih pobočjih, ponavadi nad gozdno mejo, občasno pa tudi na jasah in gozdnih posekah med 1000 - 2000 m nmv, kjer so tla poraščena z nizko travo in nizkim grmovjem. Izogiba se pobočjim, ki so obrnjena proti severu. Njeno število upada. Je celoletna in družabna vrsta. Kadar je vznemirjena, ponavadi steče stran, a le redko odleti. Njen let je nizek s hitrimi zamahi. Kotorna je endemit alpskega in dinarskokraškega sveta.

Podobna vrsta je turška kotorna, od katere se kotorna razlikuje po snežnem belem grlu (turška kotorna ima kremasto grlo), po beli ravni tanki nadočesni progi, ki pogosto prečka čelo (pri turški kotorni je zaokrožena in seže do očesa) in po črno obrobljeni bazi kljuna (tega turška kotorna nima).

Značilnost kotorne je, da ima snežno belo grlo obrobljeno s črno črto, ki je v Alpah debela in sklenjena, v Dinaridih pa nekoliko tanjša in včasih nesklenjena.

Območni klic kotorne je ponavadi sestavljen iz nepravilnih serij kratkih, goltastih in glasnih tonov, ki so občasno prekinjeni s hitrimi zadušenimi serijami »chi chek pe-ti-chek chi-chek chi-cheay-cheay-cheay, pe-te-ti-tichek chik te...«.

Avtor: Matej Gamser, Ljubečna, 25. maj 2008