IME PODJETJA:  Kotorna d.o.o.
POLNO IME PODJETJA:  Kotorna družba za trgovino na debelo in drobno, d.o.o.
SEDEŽ PODJETJA:  Brnčičeva ulica 19e, 1231 Ljubljana – Črnuče
TELEFON:  01 56 13 226
FAKS:  01 56 18 937
SPLETNA STRAN:  www.kotorna.si
E-POŠTA:  info@kotorna.si
IDENT. ŠT. ZA DDV:  SI73519928
MATIČNA ŠTEVILKA:  5903416
TRANSAKCIJSKI RAČUN NLB:  02010-0018577988
TRANSAKCIJSKI RAČUN ABANKA:  05100-8012765483
OSNOVNI KAPITAL:  340.000,00 EUR
REGISTRACIJA:  Družba je vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod št. reg. Vl. 1/26489/00
DIREKTOR:  Judita Hribar Rozman

 

Najdete nas v obrtni coni na naslovu Brnčičeva 19 E. Če prihajate z obvoznice se iz krožišča odcepite proti Trzinu, v prvem križišču zavijete na desno in na drugem vhodu v obrtno cono na levo. Tu pa vas že usmerjajo naše table.

Če prihajate z druge strani - iz Črnuč ali Trzina - zavijete proti obvoznici in v prvem križišču na levo.

Pričakujemo vas vsak delovni dan od 7.30 do 16.00 ure.

Veselimo se vašega obiska!

---------- 11111 ------------------

IME PODJETJA:  Kotorna d.o.o.
SEDEŽ PODJETJA:  Brnčičeva ulica 19e, 1231 Ljubljana – Črnuče
TELEFON:  01 56 13 226
FAKS:  01 56 18 937
SPLETNA STRAN:  www.kotorna.si
E-POŠTA:  info@kotorna.si

Kotorna logo